Årsmøte - instilling fra valgkomiteen

Bjarte Slettebø
26.04.2018
Årsmøte 3.mai 2018. Vedlagt følger instillng fra valgkomiteen til nytt styre i Sandnes Idrettsråd.