Sandnes Idrettsråd inviterer til Årsmøte, så sett av datoen 3.mai allerede nå.

Vedlagt følger saksdokumenter til årsmøte i Sandnes Idrettsråd 03.mai i på Sandnes Stadion.

Bjarte Slettebø
21.04.2018
Vedlagt følger saksdokumenter til årsmøte i Sandnes Idrettsråd 03.mai på Sandnes Stadion.

Minner om at dere melder tilbake hvor mange som kommer fra de ulike klubbene. Melding kan sendes i E-post til leder.sandnes@nif.no