Folkepulsen 2018

Bjarte Slettebø
12.02.2018
Sandnes Idrettsråd har i sammarbeide med Sandnes Kommune og Rogaland Idrettskretts delt ut Folkepuls midler for 2018.
Folkepuls midlene er delt ut som følgende:
Lura IL, Den gode nabo. 3 delt prosjekt som omfavner integrering og inkludering. Tildelt: 150 tusen kroner.
Sandnes Tennisklubb. Skape nye tilbud i klubben via hovedtrener. Tilbud inn i skoler og på dagtid. Tildelt 60 tusen kroner.
Lura Karateklubb. Fremme fysisk og pyskisk helse med ukentlig tilrettelagt karatetilbud. Teoretisk og fysisk treningsopplegg. Tildelt 90 tusen kroner.
Ganddal IL. Dag tilbud med tilrettelagt fysisk aktivitet i et sosialt miljø. Tildelt 30 tusen kroner.
Hana IL. Få flest mulig barn og unge med innvandrer bakgrunn med i organisert idrett og forhindre frafall pga. Økonomi. Tildelt 50 tusen kroner.
Sandnes IL -Friidrett. Starte opp basistrening og introdusere tilpasse friidrettsøvelser. Samarbeid med Sandnes kommune. Tildelt 50 tusen kroner.
Sandved IL. Videre drift av Sandved sitt fotballlag for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Tildelt 30 tusen kroner.
Sviland BMX. Opprette et nytt tilbud for funksjonsnedsatte parallelt med annen trening fra 5-12år. Tildelt 30 tusen kroner.
Sandnes Håndballklubb. Tildelt 55 tusen kroner.